Deutsch
   
Östersbyns Gamla Skola ligger i Åmåls kommun två mil söder om Åmål mellan Fröskög och Ånimskog. Skolan byggdes 1920 då den dåvarande skolan blev för trångt. Fram till 1958 var skolan byggdeskola med två klassrum och slöjdsal.

Sedan 1958 stod skolan tom. Under 90-talet genomfördes en varsam renovering och skolan blev en mötesplats med enstaka kurser, konferenser, musik- och dansarrangemang. 2006/2007 inriktades ett dansrum för frigörande dans, meditation mm.